V013 Elvira by Angeo

V013 Elvira

Color: As in the photo, Ivory, White

Size: 40-60

Size chart

V013 Elvira by Angeo
V013 Elvira by Angeo