V032 Regina by Angeo

V032 Regina

Color: As in the photo, Ivory, White

Size: 40-60

Size chart

V032 Regina by Angeo
V032 Regina by Angeo